Politica de confidențialitate


Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice ElectroniceSM, cu sediul în localitatea Satu Mare, b-dul Cloșca, nr. 95, județul Satu Mare, cod de înregistrare fiscală 39965422, număr de înregistrare la registrul comerțului F30/709/2018, telefon +40754954480, adresă de e-mail: office@electronicesm.ro, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau despre o altă persoană. Datele ce vor fi salvate în baza de date ElectroniceSM sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, și alte date pentru facturare numai dacă acestea sunt oferite în mod voluntar. Refuzul furnizării acestora determina imposibilitatea procesării comenzilor transmise online către magazinul online.

Scopul colectării datelor este: onorarea comenzilor, reclama, marketing, publicitate, statistici, comunicații electronice.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele. Refuzul dvs. nu determina nici o consecință. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate terților cu excepția partenerilor agreați/furnizorilor de servicii cu care există un contract prin care se protejează aceste date primite de la cumpărător sub sancțiunea obligării la plata de daune interese.

Optarea pentru abonarea la newsletter și participarea voluntară la diverse concursuri/promoții/loterii publicitare implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de către compania ElectroniceSM.

Dacă nu doriți să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele, etc. oferite de ElectroniceSM, vă rugăm să ne informați printr-un e-mail la adresa office@electronicesm.ro .

Site-ul www.electronicesm.ro folosește Google Remarketing și Google AdWords, colectând astfel cookie-uri. Cookie-uri sunt fișiere text, controlate de browser-ul de internet, care în versiunea standard este setat să le accepte. La accesarea magazinului online ElectroniceSM, acesta va solicita browser-ului de internet să stocheze cookie în memoria PC-ului. Informațiile din cookie-uri generează reținerea anumitor setări/ acțiuni între două sesiuni distincte, mărind astfel viteza de încărcare a paginilor la următoarele vizite. Sunt situații în care poate fi reținută adresa IP-ului de pe care se accesează site-ul ori cea a site-ului de referință dacă este cazul. Cookie-urile permit site-ului posibilitatea de a furniza informații personalizate și anunțuri publicitare relevante utilizatorului si nu vor fi vândute, înstrăinate sau închiriate unei terțe părți. Astfel de anunțuri pot fi afișate în website-urile rețelei Google Display și Google Search. Partenerii noștri nu vor colecta informații personale cum ar fi nume, adresa de email, adresa sau număr de telefon. În cazul în care nu sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google sau de către partenerii noștri de publicitate vă rugăm să ne scrieți un e-mail la adresa office@electronicesm.ro și ve-ți primi indicațiile necesare pentru dezactivare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor ( orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege, de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate sociala. Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către ElectroniceSM sau prin email la adresa office@electronicesm.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau doriți să le modificați, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.