Termeni afiliere

 

1. Cine poate participa?

În program se poate înscrie orice persoană fizică sau juridică de pe teritoriul României.

2. Cum funcționează sistemul?

Fiecare afiliat va primi un link personalizat pe care îl va folosi în promovarea magazinului și / sau produselor ElectroniceSM. Acest link personalizat poate fi folosit pe site-ul afiliatului, în mesaje email sau orice alta forma de comunicare dacă aceasta nu încalcă în vreun fel legislația în vigoare (spam, drepturi de autor ...etc). Se consideră că o comandă este în portofoliul afiliatului în cazul în care clientul care a lansat comanda a ajuns la ElectroniceSM prin click pe link-ul personalizat al afiliatului. 

3. Definiții:

ElectroniceSM.ro = advertiser

Advertiser = persoană fizică sau juridică care deține sau operează unul sau mai multe site-uri web (magazine electronice, site-uri de prezentare etc.), care este dispus să recompenseze printr-un comision fix sau variabil îndeplinirea anumitor acţiuni pe site-urile deținute sau operate (acțiuni măsurabile - vânzări sau lead-uri – creare cont, abonare la newsletter, completare sondaj etc.) de către vizitatorii trimişi de Afiliat în cadrul unei perioade de recurență (perioadă în care toate acţiunile realizate de către un vizitator vor genera comisioane pentru Afiliatul care l-a trimis).

Afiliat = persoană fizică sau juridică care are capacitatea de a trimite vizitatori către site-urile Advertiserilor şi care este recompensat direct proporţional cu numărul sau valoarea acţiunilor (vânzări sau lead-uri) realizate de vizitatorii trimişi pe site-urile Advertiserilor.

Utilizator = orice persoană ce a fost direcționată online pe site-ul Advertiserului de către Afiliat prin intermediul instrumentelor de promovare. Aceasta direcţionare se realizează prin click-ul dat de utilizator pe unul din instrumentele de promovare.

Acţiune = reprezintă o operaţiune de vânzare (pentru campaniile de vânzare) respectiv orice acţiune specifică pe site-ul Advertiserului care se poate măsura şi recompensa ulterior printr-un comision procentual sau printr-o sumă fixă pentru fiecare acţiune. Acţiunile sunt realizate de către utilizatori.

Perioada de recurenta = reprezintă perioada de timp în care acţiunile utilizatorilor direcţionaţi către site-ul Advertiserului de către Afiliat generează comisioane pentru acesta. Perioada de recurenta diferă de la o campanie la alta şi se activează sau reactivează la fiecare click dat de un utilizator pe instrumentele de promovare afişate de Afiliaţi.

Instrument de promovare reprezintă o unealtă specifică prin care Afiliatul promovează produsele şi serviciile Advertiserului. Instrumentele de promovare nu sunt puse la dispoziţie de ElectroniceSM.

Widget = reprezintă un instrument de promovare care conţine informaţii dinamice preluate de pe site-ul Advertiserului, precum şi informaţii de identificare şi urmărire a activităţii utilizatorilor care dau click pe acesta.

Feed de produse = reprezintă o listă de produse ce sunt caracterizate prin mai mulţi parametri: nume, link, preţ etc. Feed-ul de produse este întocmit de către Advertiser şi ajuta la crearea widget-ului. Feed-ul de produse poate fi preluat de către Afiliaţi pentru a afişa informaţiile prezente în el pe site-urile prin care promovează Advertiserul respectiv numai cu aprobarea advertiserului.

Puncte de afiliere: numărul de puncte care se înregistrează în sistemul ElectroniceSM în contul Afiliatului, în urma finalizării unei acţiuni pe site-ul Advertiserului de către un utilizator direcţionat de către Afiliatul respectiv. Numărul de puncte acordat poate diferi de la o campanie la alta şi poate fi de două tipuri: fix sau procentual.

4. Statusuri punctelor de afiliere

În aşteptare: este primul status pe care îl au punctele de afiliere. Statusul “în aşteptare” înseamnă că o acţiune a fost finalizata pe site-ul Advertiserului de către un utilizator direcţionat de Afiliat în timpul perioadei de recurenta.

Statusul “în aşteptare” va fi modificat prin procesarea comisionului respectiv de către Advertiser, procesare realizată în funcţie de validitatea acţiunii respective.

Respins: înseamnă că acele puncte de afiliere nu sunt eligibile la plată. Acordarea punctelor de afiliere pot fi respinse în următoarele circumstanțe:

-        În cazul unei campanii per sale: returnarea produsului, sau dublat sau altă eroare clară specificata de către afiliat: nerecepționarea plații din partea utilizatorului sau rambursarea plății către acesta.

-        Eşecul Afiliatului de a se conforma termenilor campaniei Advertiserului.

-        Folosirea de către Afiliat a oricărei metode de dobândire frauduloasă a punctelor de afiliere.

-        Nu se acordă puncte de afiliere pentru comenzile proprii ale afiliatului.

Acceptat/Neacordat: înseamnă că acele puncte de afiliere sunt eligibile și vor fi valorificate prin acordarea cuponului de reducere la solicitarea Afiliatului.

Finalizat: înseamnă că a fost emis cuponul de reducere la cererea Afiliatului.

5. Acordarea punctelor de afiliere

Advertiserul poate decide să acorde unui Afiliat un comision prudențial – mai mic sau mai mare decât cel prevăzut în detaliile unei campanii. Continuarea campaniei în acele condiții de către Afiliat presupune implicit acceptarea lor.

În urma finalizării comenzi, afiliatul va intra în posesia punctelor de afiliat, care reprezintă 3% din valoarea produselor comandate, fără a include și taxele de livrare, sau alte taxe.

La acumularea a minim 50 de puncte, la cererea afiliatului i se va emite un cupon de reducere pe care îl va putea folosi pentru achiziția de produse de pe site-ul www.electronicesm.ro.

Cuponul de reducere are un termen de valabilitate de 30 zile de la emitere.

Valoarea cuponului se calculează prin formula: 1 punct de afiliere = 1 RON.

6. Afiliat

Intrarea în sistem

Intrarea unui Afiliat nou în sistem este marcată de crearea unui cont de Afiliat de către acesta.

Afiliatul nu va avea pretenții suplimentare de plată şi acceptă termenii și condițiile stabilite de ElectroniceSM.

Afliliatul are următoarele drepturi:

Să fie informat cu privire la detaliile campaniilor Advertiserilor.

Să folosească instrumentele de promovare disponibile în campaniile în care este acceptat.

Să renunţe la anumite campanii – renunţând astfel şi la afişarea instrumentelor de promovare respective.

Să solicite acordarea cuponului de reducere, în momentul în care a acumulat minim 50 de puncte de afiliere.

Să creeze unelte proprii de promovare – în cazul Advertiserilor care permit acest lucru.

Să promoveze prin SEM campaniile Advertiserilor, cu acordul Advertiserilor.

Să contacteze advertiserii prin orice modalitate

7. Afiliatul are următoare obligaţii:

Să garanteze că informaţiile furnizate către ElectroniceSM privind datele personale şi site-urile pe care le operează sunt corecte, complete şi că acestea corespund întocmai realităţii.

Să elimine instrumentele utilizate care ţin de campanii suspendate, în urma notificării din partea Advertiserului.

Să nu genereze şi nu contribuie la generarea de Trafic Artificial în campaniile derulate.

Să accepte respingerea comisioanelor de către Advertiser, atât timp cât acest lucru se realizează conform prevederilor contractului.

Să respecte termenii şi condiţiile fiecărei campanii, precum şi termenii şi condiţiile impuse de ElectroniceSM acceptat la crearea contului în site-ul www.electronicesm.ro .

Să folosească Google AdWords pentru promovarea produselor advertiserului

Să nu genereze comisioane cu scopul de a fraudă Advertiserii/sistemul

Să respecte toate prevederile legale în vigoare, în caz contrar fiind singur răspunzător pentru actele sau faptele, acţiunile sau inacţiunile sale care rezultă din încălcarea unor prevederi legale sau sunt cauzatoare de prejudicii.

Să notifice utilizatorii că sunt urmăriţi prin cookie-uri conform prevederilor legale.

Să nu aducă prejudicii de imagine şi/sau să lezeze interesele Advertiserilor şi ElectroniceSM prin orice acţiuni întreprinse sau forme de comunicare folosite.

8. Drepturi şi obligaţii ElectroniceSM

Să accepte sau să respingă intrarea în sistem a oricărui Afiliat care aplica în acest sens.

Să suspende contul oricărui Afiliat, fără nici o justificare dacă acesta încalcă prevederile contractului sau termenilor şi condițiilor.

Să nu acorde Afiliatului punctele de afiliere înregistrate şi încă neacordate până în momentul suspendării contului Afiliatului atât timp cât afiliatul încalcă termenii şi condiţiile unei campanii;

Să modifice/schimbe/înceteze furnizarea serviciilor. Afiliaţii vor fi informaţi asupra tuturor schimbărilor. Dacă aceştia nu acceptă schimbările au dreptul să înceteze folosirea platformei ElectroniceSM.

Să modifice termenii şi condiţiile de utilizare ori de câte ori considera necesar, obligându-se la comunicarea acestor modificări către afiliaţi. În cazul în care un Afiliat nu acceptă noile modificări, aceştia pot renunţa la serviciile şi pot părăsi sistemul.

9. LEGEA APLICABILA

Termenii şi Condiţiile prezente sunt guvernate şi redactate în conformitate cu legea română.

10. DISPOZIŢII FINALE

Termenii şi Condiţiile prezente constituie anexă la Termeni si conditiile de utilizare a site-ului ElectroniceSM.